Om B.A.M

Om oss

B.A.M AB startade i årsskiftet 2017/2018 av Malin Larsson och Anja Carlgren. Vi är ett bemanningsföretag inriktat på allt inom betong; tex armering, form, gjutning, montage av Prefab, montage av skalväggar osv.

Vi har sedan start varit medlemmar i Almega/Kompetensföretagen och är sedan 2021 ett auktoriserat bemanningsföretag.

Kvalitet

Kvalitet, inte kvantitet, har präglat vår affärsidé från start. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi vill vara en plats där man kan utveckla sina bästa kvaliteter och må bra. Vi vill skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv och en hållbar organisation. Vi har våra medarbetare i fokus!

Hållbar organisation

Vi är i dagsläget 39 stycken som arbetar i B.A.M, två tjänstemän och 37 yrkesarbetare. Majoriteten av våra medarbetare är från Polen. 

Utifrån ett samarbete med Almi, Agenda 2030 och vårt långsiktiga arbete med en hållbar organisation så har vi följande mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön:

  • Vi ska främja god hälsa på arbetsplatsen (Agenda 2030 mål A4)
  • Vi ska främja personlig utveckling på arbetsplatsen (Agenda 2030 mål A5)

Dessa mål når vi genom att aktivt arbeta med; utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, utbildning, uppföljning. Introduktion, både till företaget och det svenska samhället, och personlig hjälp med anskaffande av personnummer, svenskt bankkonto och bankID. Personalvård har många olika former och vi har investerat så alla har tillgång till gym och vi anordnar personalsammankomster kontinuerligt, favoriten hos våra medarbetare är nog Fiskedagen som anordnas varje år. Vi samarbetar även med Avonova för att säkerställa vårt systematiska arbetsmiljöarbete.